Skip to content

Lp.

                            Wyszczególnienie

     Kwota   
  

 

1.

Opłata za miejsce pod grób ziemny na okres 20 lat, bez prawa do murowania

 

Ø grób dla osoby dorosłej

       240,00

Ø grób dla dziecka do 6 lat

       120,00

Ø grób urnowy ( jak dla dziecka do 6 lat )

       120,00

 

 

 

2.

Opłata za niszę urnową w kolumbarium
na okres 50 lat

 

Poziom I - najniższy

     1.800,00

Poziom II

     2.000,00

Poziom III

     2.400,00

Poziom IV - najwyższy

     2.200,00

 

3.

 

 

Opłata za dodatkowe pochowanie trumny lub urny
do istniejącego grobu ziemnego opłaconego
na okres 20 lat, bez prawa do murowania

 

Ø dodatkowe pochowanie  trumny – za 1 rok

          12,00

Ø dodatkowe pochowanie urny – za 1 rok

            6,00

 

 

4.

Odnowienie opłaty po 20 latach za miejsce pod grób ziemny, bez prawa do murowania

 

Ø grób  dla osoby dorosłej

        240,00

Ø grób  dla dziecka do 6 lat

        120,00

Ø grób urnowy ( jak dla dziecka do 6 lat )

        120,00

 

 

 

5.

Odnowienie opłaty za niszę urnową w kolumbarium
po 50 latach

 

Poziom I - najniższy

     1.400,00

Poziom II

     1.600,00

Poziom III

     2.000,00

Poziom IV – najwyższy

     1.800,00

 

6.

 

Rezerwacja miejsca pod grób ziemny na okres
do 20 lat, bez prawa do murowania

 

Ø grób dla osoby dorosłej

        720,00

Ø grób urnowy ( jak dla dziecka do 6 lat )

        360,00

 

7.

Jednorazowa Opłata za miejsce pod grób murowany

 

Ø jednomiejscowy

     1.500,00

Ø za każde następne  miejsce

        750,00

 

 

8.

Opłata za utrzymanie cmentarzy na okres 20 lat
przy dokonywaniu pochówku

 

Ø grób dla osoby dorosłej

       200,00

Ø grób dla dziecka do 6 lat

       200,00

Ø grób urnowy ( jak dla dziecka do 6 lat )

       200,00

 

 

9.

Opłata za utrzymanie cmentarzy przy odnowieniu
opłaty na następne 20 lat

 

Ø grób dla osoby dorosłej

       100,00

Ø grób dla dziecka do 6 lat

       100,00

Ø grób urnowy ( jak dla dziecka do 6 lat )

       100,00

 

10.

Opłata za wjazd samochodem na teren Cmentarza

 

Ø jednorazowy

         50,00

Ø miesięczna opłata zryczałtowana

       200,00

 

 

11.

 

Opłata za przechowywanie zwłok w chłodni

 

Ø do 3 godzin

        30,00

Ø za 1 dobę

        60,00

Ø  za każdą kolejną dobę

        60,00

 

 

12.

Opłata za udostępnienie domu przedpogrzebowego
w celu wystawienia zwłok, w tym udostępnienie chłodni, sprzętu nagłaśniającego, wózka do przewozu zwłok na cmentarzu przy ul. Wandy.

 

       250,00

 

13.

Opłata za nadzór nad przygotowywaniem
kwater grzebalnych, usług kamieniarskich.

 

       150,00